O Begovoj džamiji


14
maj 2016
Gazi Husrev-begova džamija

Ova velika i lijepa džamija predstavlja jedno od najljepših djela islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini. Džamija je sa svih strana opkoljena uskim uličicama stare čaršije, sa desetinama i stotinama dućana, tako da ju je odatle nemoguće sagledati u njenoj punoj ljepoti i veličini. Međutim, kada se uđe u njeno prostrano dvorište, sve se izmijeni. Pred očima se ukaže impozantna građevina, puna mira, skladne ljepote i veličine. Ovo je ne samo najveća džamija koja je uopće građena u našim krajevima već i remek-djelo arhitekture osmanlijskog vremena. Graditelj ove džamije je mimar (glavni......

Opširnije


14
maj 2016
Neposredna okolina Begove džamije

U haremu Begove džamije i u neposrednoj okolini ovoga harema izgrađeni su razni objekti koji su funkcionalno povezani sa džamijom.   Š a d r v a n   U sredini džamijskog harema, u sjeni visokih starih kestenova, nalazi se graciozna mramorna fontana čija krovna  konstrukcija stoji na osam drvenih stubova povezanih lukovima. Šadrvan, pored izrazito dekorativne, ima i svoju funkcionalnu namjenu jer se voda iz šadrvana može koristiti za uzimanje abdesta (ritualnog pranja lica, ruku i nogu prije odlaska  na molitvu). Prvobitni, originalni šadrvan izgrađen je 1530. godine od domaćeg kamena,......

Opširnije


09
maj 2016
Natpisi na nišanima poznatih bošnjaka ukopanih u haremu Begove džamije (1840. – 1940.)

Natpis na nišanima mutevelije Mehmeda – Rizaije ( 1823. – 1853. ) Mutevelija Gazi Husrev-begovog vakufa Mehmed efendija Mutevelić je bio derviš nakšibendijskog reda po imenu Rizaija. Na uzglavnom nišanu su dva hronostiha napisana u pjesmi. Sa prednje strane je pjesma o asketskom  životu rahmetlije:  „Ah, smrti. Mutevelija Gazi Husrev-begovih vakufskih dobara, Nije težio za bogatstvom i slavom ovoga svijeta, U mladim danima je stupio u red nakšija, Ne obraćajući pažnju sjaju i slavi. Kroz cio život bio je zaokupljen spominjanjem Boga, I uvijek bio pripravan za seobu sa ovoga svijeta, Pa......

Opširnije